Capaciteitsplanning in de Voeding

Voedingsindustrie

Uitdagingen in de voedingsindustrie

De voedingsindustrie is een branche met een zeer specifieke problematiek. Zeker als het gaat om (dag)verse productie is het van belang dat u altijd kort op de bal zit. U wilt niet te veel produceren, maar zeker ook niet te weinig. Daarnaast wilt u de productie zo efficiënt mogelijk aansturen. Omschakelen naar een ander product betekent vaak schoonmaken of omstellen. Dat kost u extra tijd, en dat wilt u uiteraard zo veel mogelijk voorkomen. Maar hoe zorg u voor een optimale capaciteitsplanning?

De oplossing voor u: Capaciteitsplanning in de Voeding

BrainSquare is dé specialist in de voedingsindustrie en biedt u een oplossing met Capaciteitsplanning van Exact. Met Capaciteitsplanning in de Voeding realiseert u het essentiële inzicht in de beschikbare productiecapaciteit van machines en arbeid. Het stelt u in staat om uw teams effectief aan te sturen en optimaal gebruik te maken van alle beschikbare resources. Bovendien is het met deze oplossing mogelijk uw afspraken na te komen door de juiste levertijden af te geven richting uw klanten. Dit verbetert uw leverbetrouwbaarheid en dat is een groot concurrentievoordeel.

Visual Scheduler

BrainSquare is als specialist in de voedingsindustrie betrokken geweest bij de ontwikkeling van de geïntegreerde capaciteitsplanner: de Visual Scheduler. Deze oplossing hebben we ontwikkeld in samenwerking met een aantal van onze gebruikers die vanuit hun praktijkervaring input hebben gegeven. Op deze manier is Capaciteitsplanning in de Voeding ontstaan die gebaseerd is op de praktijk van de voedingsindustrie. BrainSquare heeft inmiddels veel kennis en ervaring opgedaan met de Visual Scheduler. Wij ondersteunen u graag bij de inrichting en het gebruik van alle nieuwe mogelijkheden van deze planner:

  • Capaciteit van het bewerkingsstation beheren door ploegen te definiëren
    Met de Visual Scheduler bent u in staat ploegen te definiëren om per bewerkingsstation de capaciteit vast te stellen. U kunt hierbij kiezen voor eindige of oneindige capaciteit. De ploegen kunnen onderbrekingen bevatten, en u kunt meerdere ploegen aan één bewerkingsstation koppelen.
  • Automatisch plannen van productieorders
    De Visual Scheduler plant automatisch alle activiteiten rondom een productieorder aan de hand van de beschikbare capaciteit van bewerkingsstations. U kunt de productieorders vergrendelen voor automatische planning, en u kunt gebruikmaken van voorwaartse en achterwaartse planning.
  •  Moeiteloos verschuiven met drag & drop
    Als er knelpunten zijn, kunt u door middel van drag & drop direct uw planning aanpassen met de Visual Scheduler. Dit is mogelijk voor afzonderlijke bewerkingen, reeksen van bewerkingen en zelfs voor alle suborders van een productieorder.

Geavanceerde productieplanning met Preactor

Preactor is wereldmarktleider op het gebied van Advanced Planning and Scheduling software. Het voorziet in een oplossing  waarmee u een gedetailleerde productieplanning volledig geautomatiseerd kunt doorrekenen. Uw productieplanning wordt weergegeven op het grafisch planbord. Door uw productieorders in de meest geschikte volgorde te plannen, benut u uw capaciteit optimaal. Zo kunt u binnen Preactor rekening houden welke productieorders u het beste kunt combineren op basis van uw eigen bedrijfslogica zoals bijvoorbeeld allergenen en recepturen. Ook verkrijgt u inzicht in wat de meest efficiënte productie volgorde is en heeft u bij een verstoring direct inzicht wat de gevolgen zijn voor uw leverbetrouwbaarheid. Voor meer informatie over de mogelijkheden van Preactor in de voedingsmiddelenindustrie, zie: Productieplanning-software.

Uw voordelen

Verlaag uw voorraad door inzicht in wanneer grondstoffen daadwerkelijk nodig zijn.
voordelen-brainsquare Heb altijd visueel inzicht.
voordelen-brainsquare Heb continu inzicht in de status en voortgang van uw productieorder
 Geef betrouwbare levertijden af.
 Heb altijd inzicht in uw doorlooptijden en leverdata.
 Diverse planningsscenario’s eenvoudig kunnen doorrekenen.
 Verschuif uw planning middels drag-and-drop.
 Planning op basis van eigen bedrijfslogica.

Toepasbaar op: