Facturatie in de Service

Service-industrie

Uitdagingen in Servicemanagement

Een correcte facturatie is uiteraard cruciaal voor iedere organisatie. Voor serviceorganisaties luistert dit met name zeer nauw, want de voorwaarden en condities per klant kunnen behoorlijk verschillen. Hoe zorgt u ervoor dat de registratie van uw serviceorders en serviceactiviteiten zo efficiënt mogelijk verloopt?

De oplossing voor u: Facturatie in de Service

BrainSquare is de specialist voor de service verlenende bedrijven en biedt Facturatie in de Service van Exact. Met deze oplossing heeft u per order of serviceactiviteit altijd inzicht in de opbouw van het te factureren bedrag. U kunt verder inzoomen om de specificaties van het eindbedrag in te zien. En afhankelijk van de rechten kan een medewerker altijd nog een correctie op de factuur doorvoeren. De te factureren tarieven worden automatisch voorgesteld op basis van de contractafspraken die u heeft gemaakt met uw klant.

Naast de facturatie van de serviceorders kunt u ook de periodieke facturatie van uw contracten automatiseren via deze oplossing. Hierbij wordt vanuit uw servicecontracten een factuurvoorstel gegenereerd. Dit is uiteraard ook voor meerdere contracten tegelijk mogelijk. Op basis van de inrichting binnen het servicecontract wordt bepaald wat de waarde is en wat de frequentie is. Als u wilt, kunt u ook voor één bepaalde klant factuurvoorstellen genereren voor zowel serviceorders als contracten.

Uw voordelen

voordelen-brainsquare Heb altijd goed inzicht in de opbouw van het te factureren bedrag per order of serviceactiviteit.
voordelen-brainsquare Zorg voor een efficiënte facturatie van serviceorders en de periodieke facturatie van uw contracten.

Toepasbaar op: