Productie in de Metaal

Metaalindustrie

Uitdagingen in de metaalindustrie

Voor bedrijven in de metaalindustrie is een optimale aansturing van de productie cruciaal. Dit is de manier om flexibel en tijdig in te spelen op de vraag van uw klanten. Klanten die alsmaar veeleisender worden als het gaat om snelheid van opleveringen. Om de optimale aansturing te bereiken, heeft u nauwkeurig inzicht nodig in uw productieproces. Maar hoe bereikt u dit inzicht?

De oplossing voor u: Productieaansturing

BrainSquare is specialist op het gebied van de metaalindustrie en biedt u met Exact Globe de oplossing om uw volledige productieproces te beheren. Op verschillende controlemomenten bent u met deze software voor productieplanning in staat om te bepalen of u het volgende deel van de productie wilt starten of juist annuleren. U kunt bijvoorbeeld werken met fiattering of het vrijgeven van voorraad voor productie. Voor een optimale bezetting en doorlooptijd kunt u uw medewerkers inplannen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Overige mogelijkheden van Productieaansturing zijn:

Bewerkingen opnemen in de stuklijst

Uw stuklijsten bevatten onderdelen en arbeidsuren en/of machine-uren. Met Exact Globe is het mogelijk om ook productiebewerkingen op te nemen in de stuklijst. Uw stuklijst bevat dan bijvoorbeeld de bewerking ‘Coating’. Deze bewerking is weer onderverdeeld in het materiaal verf en de tijd die staat voor het coaten. Door het gebruik van bewerkingen zorgt u voor meer overzicht in uw stuklijsten.

Rapportages naar wens opvragen

Om het productieproces goed in kaart te brengen, is het belangrijk dat u de juiste informatie raadpleegt. Met Exact Globe beschikt u over verschillende overzichten die u volledig naar wens kunt opvragen. Dit stelt u in staat flexibel en tijdig in te spelen op de vraag van uw (interne) klanten. U kunt bijvoorbeeld de werklijst raadplegen om snel te zien wat de status is van uw lopende productieorders. Het Peggingoverzicht geeft u inzicht in welke materiaalbehoeften er zijn. Daar kunt u vervolgens direct op inspelen door bijvoorbeeld inkooporders aan te maken.

Integratie met projectmodule

De productieomgeving van Exact Globe is gekoppeld aan de projectmodule. Alles wat tijdens de productie gebeurt, wordt meteen in een project vastgelegd. Vanuit de projectkaart heeft u daardoor altijd direct inzicht in uw gemaakte kosten. Ook kunt u overzichten opvragen of informatie exporteren naar MS Excel. Alle activiteiten rondom de productie zijn gebundeld, waardoor u meer overzicht heeft. Bijkomend voordeel is dat u ook gebruik kunt maken van de rapportagemogelijkheden binnen de projectmodule, zoals het “Onderhanden Werkoverzicht”. Hierdoor heeft u nog meer grip op uw productieproces en verhoogt u de efficiëntie ervan.

Uw voordelen

voordelen-brainsquare Continu inzicht in de status van productieorders. U weet altijd in welke bewerking de productieorder zich bevindt in de metaalfabriek.
voordelen-brainsquare Reguleer uw productie op basis van behoeften, optimale bezetting en doorlooptijd.
voordelen-brainsquare Beschik altijd over een actueel beeld van de kosten.
voordelen-brainsquare Profiteer van de integratie met de projectmodule. Alles wat tijdens de productie gebeurt, wordt meteen in een project vastgelegd. Dit geeft u direct inzicht in de kosten en onderhanden werk.
voordelen-brainsquare Bepaal op verschillende controlemomenten of u het volgende deel van de productie wilt starten.

Toepasbaar op: