Service configuratie in de Service

Service-industrie

Uitdagingen in Servicemanagement

Welke soort en type configuraties/objecten hebben uw klanten staan op hun locatie? Voor uw serviceorganisatie is het essentieel dat u hiervoor het juiste inzicht heeft. Door dit soort gegevens correct vast te leggen bent u in staat om een betere service te verlenen aan uw klanten. En daar gaat u uiteraard voor. Maar hoe legt u het een en ander nu zo efficiënt mogelijk vast?

De oplossing voor u: Service configuratie in de Service

BrainSquare is de specialist voor service verlenende bedrijven en biedt Service configuratie in de Service van Exact. Met deze oplossing kunt u onder andere de volgende gegevens vastleggen:

  • Configuratiecode en omschrijving;
  • Adresgegevens;
  • Locatiegegevens;
  • Koppeling met projectcode;
  • Opmerkingen in een vrij tekstveld;
  • Diversen vrije velden om aanvullende informatie vast te leggen;
  • De objecten (artikelcodes) en hun optionele serienummers.

Daarnaast kunt u serviceconfiguraties optioneel koppelen aan servicecontracten om er zeker van te zijn dat de afspraken uit het servicecontract ook daadwerkelijk worden nageleefd. Op deze manier zorg u ervoor dat uw werkzaamheden en de daaruit voortkomende facturatie altijd conform afspraak en nauwkeurig zijn. Tot slot is het ook mogelijk om serviceconfiguraties te importeren vanuit een externe omgeving.

Uw voordelen

voordelen-brainsquare  Heb het juiste inzicht in de objecten die bij uw klant staan.
voordelen-brainsquare Factureer altijd correct door inzicht in de gemaakte afspraken (response/garantie etc.) per object.

Toepasbaar op: