Servicecontract in de Service

Service-industrie

Uitdagingen in Servicemanagement

Serviceorganisaties werken met verschillende soorten servicecontracten. Hiermee kunnen zij klanten een passende serviceoplossing bieden tegen de vastgestelde voorwaarden. Het is ook voor u van belang deze afspraken goed vast te leggen.

De oplossing voor u: Servicecontract in de Service

BrainSquare is de specialist voor service verlenende bedrijven en biedt Servicecontract in de Service van Exact. Servicecontract in de Service biedt u flexibiliteit in het vastleggen van uw contracten, inclusief de bijbehorende SLA’s. Klantspecifieke serviceconfiguraties koppelt u aan het servicecontract en optioneel aan de SLA’s. Door gebruik te maken van de zogenaamde afsprakenmatrix bent u in staat de SLA´s binnen een servicecontract flexibel te beheren. De mogelijkheden/kenmerken:

  • U kunt gebruikmaken van een contracttemplate. Hiermee wordt een groot deel van de velden vooraf ingevuld. Bij het aanmaken van een nieuw servicecontract worden deze veldwaarden overgenomen. Dit is snel en eenvoudig en u voorkomt hiermee fouten.
  • Het servicecontractnunmer bepaalt u zelf; dit mogen zowel letters als cijfers zijn.
  • U kunt meerdere factuurdebiteuren aan elkaar koppelen, zodat u servicegerelateerde facturen aan al deze debiteuren in één keer kunt sturen.
  • Er is een koppeling met de projectadministratie. Hiermee beschouwt u uw servicecontract als een project. Hierdoor krijgt u inzicht in het resultaat van bijvoorbeeld een onderhoudscontract.
  • De serviceconfiguraties zijn zichtbaar binnen het servicecontract. In de afspraken-matrix ziet u welke serviceconfiguraties een specifieke SLA hebben en welke niet. Hier houdt het serviceorderproces ook rekening mee.
  • De soorten SLA’s die o.a. mogelijk zijn: reactietijden, kortingstructuren voor het verbruik van uren en onderdelen, frequentie van preventief onderhoud en afspraken over contractfacturatie.
  • Servicecontracten zijn optioneel te prolongeren en te indexeren. Hiermee houdt u grip op de looptijd en de waarde van uw servicecontracten.
  • De oplossing biedt u mogelijkheden om servicecontracten te importeren vanuit een externe omgeving.

Uw voordelen

voordelen-brainsquare Heb inzicht in het resultaat per contract.
voordelen-brainsquare Maak eenvoudig nieuwe contracten aan met behulp van templates.
voordelen-brainsquare Leg flexibel bedrijfsspecifieke afspraken vast.

Toepasbaar op: