Service-industrie

Exact software voor de service-industrie

De service en installatiebranche bestaat voor een belangrijk deel uit de bouwinstallatie maar ook sectoren zoals; fabrikanten van machines voor industriële koeltechniek, klimaatregeling en leveranciers van elektrotechnische apparatuur zijn vertegenwoordigd. Kenmerkend voor de meerderheid van de organisaties in deze branche is dat de bedrijven veelal kleinschalig zijn en daardoor genoodzaakt zijn om efficiënter en flexibel te werken.

Voor de service en installatiebranche is het van groot belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar blijft. Want de groeimarkten voor de branche liggen met name op de energiemanagement (zonne-energie) en domotica (woonhuisautomatisering). De vergrijzing en de steeds hogere eisen die consumenten stellen aan luxe, comfort en veiligheid zijn hierbij een impuls.

Samenwerken in de bedrijfskolom wordt daarom steeds belangrijker omdat installaties steeds complexer worden. Door ketensamenwerking is de branche in staat een totaaloplossing te bieden en kan er langjarige beheercontracten worden aangaan. Tot slot ligt de focus op het terugbrengen van algemene kosten en overhead door het slim organiseren en automatiseren van werk.

Exact software voor de service-industrie

BrainSquare is de expert voor Exact in de service verlenende bedrijven en heeft zich gespecialiseerd in het implementeren van Exact software: Exact Globe, Exact Synergy en Exact Online. We bieden samen met Exact oplossingen zoals Contractenbeheer (projecten), Digitale werkbon (offline), Objectenbeheer en Projectplanning. Maar ook gereedschappen en instrumentenbeheer zijn mogelijk binnen de standaard van Exact. Met behulp van onze expertise bent u in staat om snel en binnen de afgesproken tijd een succesvolle implementatie te realiseren die aansluit bij uw bedrijfsactiviteiten.

Referenten

Wie kan u nu het beste vertellen hoe onze oplossingen in de praktijk werken? Dat zijn onze klanten uiteraard. Onderstaande relaties van BrainSquare werken vaak al jaren naar volle tevredenheid met de service management oplossing van Exact Software:

Referentie Service Equipe Kampen
Referentie Medizon
Referentie Keyprocessor
Referentie
 Selo 

 

  • "”Met Service Management konden we zowel intern als naar de klant toe professionaliseren”"

  • "”Service Management binnen Exact Synergy ondersteunt onze proactieve klantbenadering.”"

  • "‘Een enorme stap vooruit met de oplossingen van Exact’"